49

Thơ con cháu Cô-rê - Soạn cho nhạc trưởng

1Tất cả các dân tộc, hãy lắng nghe,
Nhân loại, hãy lắng lòng nhận định,
2Hèn sang, giàu nghèo không phân biệt,
3Tôi sẽ trình bày triết thuyết,
Suy tư sâu sắc và uyên bác.
4Tôi sẽ lắng tai nghe các châm ngôn,
Giải câu đố bí hiểm qua tiếng đàn.
5Ta đâu cần sợ ngày tai nạn
Khi kẻ thù đặt cạm bẫy chung quanh,
6Họ ỷ lại nơi của cải vật chất,
Khoe khoang về sự giàu có dư dật.
7-9Con người không tài gì giải cứu
Hay trả tiền chuộc mạng một đứa em,
Để xin Chúa cho nó sống trường cửu;
Giá chuộc hồn người cao quá sức,
Con người đành bó tay tuyệt vọng.
10Con người sẽ nhận thấy:
Người khôn, kẻ dại đều chết cả,
Để tài sản lại cho người khác.
11Họ tưởng lâu đài mình còn mãi,
Dinh cơ truyền lại qua các đời,
Nên lấy tên mình đặt cho đất đai.
12Nhưng con người, dù vinh hoa cũng chẳng lâu dài,
Bị tiêu diệt, chẳng khác gì loài cầm thú.
13Đó là số phận của những người tự phụ,
14Họ như đàn cừu bị đùa vào lò thịt,
Kẻ chăn giữ họ tên là sự chết.
Nhưng một buổi sáng, người ngay thẳng
Sẽ hát bài ca đắc thắng,
Dù thân xác có rữa nát, mất hẳn hình hài
15Nhưng, Chúa sẽ cứu linh hồn tôi khỏi Âm phủ,
Và đem tôi lên tận Thiên đài.
16Con ơi, đừng sợ khi người bất nhân
Vinh hoa phú quý cứ gia tăng
17Vì khi người xuôi tay nhắm mắt,
Sẽ chẳng đem gì theo được cả;
Vinh hoa cũng trả lại cho đời;
18Khi còn sống, người tưởng mình sung sướng,
Vì hưng thịnh, nên được đời ca tụng.
19Nhưng người sẽ về với tổ tiên,
Và mãi mãi không tìm được ánh sáng.
20Người được vinh hoa, lại thiếu hiểu biết,
Cũng như loài cầm thú, bị tiêu diệt.