92

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

Bài ca trong ngày Sa-bát

  1Lạy Ðấng Tối Cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn CHÚA và ca ngợi danh Ngài,
  2Khi buổi sáng, chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài,
  Còn buổi tối, chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài,
  3Cùng với thập huyền cầm và đàn lia,
  Hòa với hạc cầm trỗi nhạc vang lừng,
  4Vì CHÚA ôi, Ngài làm cho con vui mừng bởi những việc Ngài thực hiện;
  Những công việc của tay Ngài làm con phải cất tiếng hoan ca.
  5CHÚA ôi, những công việc của Ngài thật lớn lao thay;
  Những tư tưởng của Ngài thật vô cùng sâu sắc.
  6Kẻ gàn dở không làm sao biết được;
  Kẻ dại khờ sẽ chẳng hiểu thấu.
  7Dẫu những kẻ gian ác sẽ mọc lên nhiều như cỏ,
  Và những kẻ làm những việc tội lỗi sẽ được hưng thịnh một thời,
  Nhưng rồi chúng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.
  8Còn Ngài, CHÚA ôi,
  Ngài cứ được tôn cao đến đời đời.
  9Vì kìa, CHÚA ôi, những kẻ thù nghịch Ngài,
  Vì kìa, những kẻ thù nghịch Ngài sẽ bị diệt vong;
  Tất cả những kẻ làm những việc tội lỗi sẽ bị tan tác.

  10Nhưng Ngài đã nhấc sừng của con cao lên như sừng bò rừng;
  Con đã được xức bằng dầu mới.
  11Mắt con đã chứng kiến cảnh những kẻ thù của con bị thất bại,
  Tai con đã nghe tiếng rên la của những kẻ gian ác chống lại con.

  12Người ngay lành sẽ phát triển như một cây kè tươi tốt;
  Người ấy sẽ lớn mạnh như một cây bá hương ở Li-băng.
  13Họ sẽ được trồng trong khuôn viên của nhà CHÚA;
  Họ sẽ sinh trái trong sân của đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta.
  14Dù đến tuổi cao niên, họ vẫn còn ra trái;
  Họ vẫn tràn trề nhựa sống và rất đỗi xanh tươi.
  15Ðiều đó chứng tỏ rằng CHÚA vẫn luôn luôn chính trực;
  Ngài là vầng đá cho tôi ẩn náu,
  Và không có điều chi bất chính trong Ngài.