17

Xin CHÚA Bảo Vệ Khỏi Kẻ Áp Bức

Bài cầu nguyện của Ða-vít

  1Xin nghe lẽ công chính, CHÚA ôi, xin nghe tiếng con kêu cầu;
  Xin nghe lời cầu nguyện của con, những lời chẳng ra từ môi giả dối.
  2Nguyện Ngài minh oan cho con;
  Nguyện mắt Ngài thấy con là người ngay thẳng.

  3Ngài đã thử lòng con;
  Ban đêm Ngài đã đến thăm con;
  Ngài đã thử thách con,
  Và Ngài đã thấy con không làm điều gì đáng tội,
  Vì con đã quyết định rằng miệng con sẽ không phạm tội.
  4Còn về những việc của loài người,
  Nhờ lời từ môi Ngài, con đã giữ được mình khỏi đường lối của kẻ hung tàn.
  5Con đã giữ những bước chân con theo sát đường lối Ngài;
  Ðể chân con không trợt ngã.

  6Ðức Chúa Trời ôi, con kêu cầu Ngài, vì Ngài sẽ đáp lời con;
  Xin nghiêng tai lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  7Xin bày tỏ lòng thương xót diệu kỳ của Ngài;
  Ðấng Giải Cứu ôi, xin dùng tay phải Ngài giúp những người tin cậy Ngài khỏi những kẻ nổi lên chống họ.

  8Xin gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài;
  Xin giấu con dưới bóng của cánh Ngài,
  9Ðể con thoát khỏi những kẻ gian ác đang tạo áp lực trên con,
  Tức những kẻ tử thù đang vây quanh tấn công con.
  10Chúng khép chặt lòng chúng lại như đã bị mỡ bao trùm;
  Miệng chúng nói toàn những lời kiêu ngạo.
  11Bây giờ mỗi bước con đi đều bị chúng vây quanh theo dõi,
  Mắt chúng dõi theo con để tìm cơ hội vật con ngã xuống.
  12Chúng giống như sư tử hăm hở chực cắn xé con mồi;
  Như sư tử tơ đang rình mồi trong bụi rậm.

  13CHÚA ôi, xin trỗi dậy, đối đầu với chúng, và đánh hạ chúng;
  Xin dùng gươm của Ngài giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác.
  14CHÚA ôi, xin dùng tay Ngài cứu con khỏi những phàm nhân, những kẻ chỉ có phần phước ở đời nầy.
  Xin cho chúng đầy bụng bằng những gì Ngài đã để dành cho chúng;
  Nguyện con cái chúng sẽ nhận đầy đủ những điều ấy,
  Và còn dư lại để dành cho cháu chắt của chúng nữa.

  15Còn con, nhờ sống trong sự công chính, con sẽ được nhìn thấy mặt Ngài;
  Khi thức dậy, con sẽ vui thỏa chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài.