80

Xin CHÚA Cứu Dân Ngài Khỏi Hoạn Nạn

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

  1Lạy Ðấng Chăn Giữ I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe chúng con;
  Ngài là Ðấng dẫn dắt Gia-cốp như dẫn dắt một đàn chiên;
  Ngài là Ðấng đang ngự trị giữa các chê-ru-bim;
  Xin chiếu rạng vinh quang của Ngài ra!
  2Xin khởi động quyền năng của Ngài trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min, và Ma-na-se,
  Và xin đến cứu chúng con.

  3Ðức Chúa Trời ôi, xin khôi phục chúng con;
  Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.

  4Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
  Ngài còn giận mà không muốn nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài đến bao lâu nữa?
  5Ngài đã cho họ ăn bánh chan hòa những giọt lệ;
  Ngài đã để họ uống nước pha với nước mắt.
  6Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài giễu cợt cho các lân bang của chúng con;
  Những kẻ thù chúng con đã mỉa mai chế nhạo chúng con.

  7Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin khôi phục chúng con;
  Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.

  8Từ Ai-cập, Ngài đã bứng lên một cây nho;
  Ngài đuổi các dân tộc kia đi, rồi trồng cây nho ấy xuống.
  9Ngài đã làm sạch mảnh đất cho nó;
  Nó đâm rễ và tràn ra khắp xứ.
  10Các núi rừng bị bóng nó phủ che;
  Các nhánh nó cứng mạnh như cây bá hương tươi tốt.
  11Các cành nó nhô ra đến tận đại dương;
  Các chồi nó vươn dài đến bờ Sông Lớn.
  12Nhưng sao Ngài nỡ dỡ rào nó xuống,
  Ðể ai qua lại cũng có thể ngắt bứt nó thỏa tay,
  13Ðể các heo rừng cùng nhau cắn phá nó,
  Và những thú hoang cấu xé nó tan tành?

  14Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin Ngài quay trở lại;
  Xin Ngài từ trời nhìn xuống và đoái xem chúng con;
  Xin Ngài thăm viếng cây nho nầy,
  15Tức gốc nho do cánh tay phải Ngài đã trồng,
  Là đứa con Ngài đã gây dựng cho mình.
  16Bây giờ cây nho ấy đang bị đốn chặt và đang bị đốt cháy;
  Vì khi Ngài nghiêm mặt quở trách, họ liền bị diệt vong.
  17Xin đặt cánh tay Ngài trên người bên phải Ngài,
  Tức trên người Ngài đã gây dựng cho mình;
  18Ðể chúng con không quay lưng lìa bỏ Ngài.
  Xin phục hưng chúng con, để chúng con cầu khẩn danh Ngài.

  19Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, xin khôi phục chúng con;
  Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con để chúng con được cứu.