124

Ca Ngợi CHÚA Vì Ðược Cứu Khỏi Kẻ Thù

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

  1Nếu chẳng phải CHÚA bênh vực chúng ta,
  Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nói đi.
  2Nếu chẳng phải CHÚA bênh vực chúng ta,
  Khi người ta nổi lên chống lại chúng ta,
  3Khi cơn cuồng nộ của chúng bừng lên nghịch lại chúng ta,
  Chắc hẳn chúng đã nuốt chửng chúng ta.
  4Các dòng nước lũ chắc đã cuốn trôi chúng ta;
  Luồng nước mạnh chắc đã phủ ngập linh hồn chúng ta;
  5Các đợt sóng thần cuồng nộ chắc đã cuốn lấy linh hồn chúng ta.

  6Chúc tụng CHÚA,
  Ðấng đã không cho phép chúng ta bị răng chúng cắn xé.
  7Linh hồn chúng ta đã được giải thoát,
  Như con chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim;
  Cái bẫy đã bị bẻ gãy, và chúng ta đã thoát ra ngoài.

  8Chúng ta được giúp đỡ nhờ danh CHÚA,
  Ðấng đã dựng nên trời và đất.