60

Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin CHÚA Giúp Ðỡ

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba, lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối

  1Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;
  Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;
  Ngài đã giận chúng con;
  Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.
  2Ngài đã làm đất rúng động;
  Ngài đã khiến đất nứt ra;
  Cầu xin Ngài hàn gắn những gì đã đổ vỡ,
  Vì nó đang chao đảo.
  3Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;
  Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.

  4Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,
  Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)
  5Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
  Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.

  6Từ trong nơi thánh, Ðức Chúa Trời đã phán,
  “Ta lấy làm đắc chí;
  Ta sẽ phân chia Sê-chem ra từng mảnh và cắt Thung Lũng Su-cốt ra từng phần.
  7Ghi-lê-át là của Ta;
  Ma-na-se là của Ta;
  Ép-ra-im là vương miện của đầu Ta;
  Giu-đa là vương trượng của Ta;
  8Mô-áp là chậu rửa của Ta;
  Ta thảy giày Ta trên Ê-đôm;
  Ở Phi-li-tin, Ta reo mừng chiến thắng!”

  9Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố?
  Ai sẽ đưa con đến Ê-đôm?
  10Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài đã bỏ chúng con rồi sao?
  Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài sẽ không đi cùng quân đội của chúng con nữa sao?
  11Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
  Vì người phàm giúp đỡ cũng như không.
  12Nhờ Ðức Chúa Trời, chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng,
  Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.