17

Lời cầu nguyện của Đa-vít

1Chúa ôi, xin nghe lời cầu nguyện chân thành
Lắng tai nghe môi miệng không dối gian.
2Xin công bố cho con được trắng án
Vì Ngài luôn xét xử công minh.
3Chúa đã thử nghiệm, đêm đêm quan sát
Không tìm thấy nơi con tội ác nào,
Môi miệng con cũng không hề lừa gạt.
4Nhờ lời Chúa con giữ mình tinh sạch
Không chiều theo đường lối bạo tàn.
5Chân con tiến bước trên đường Thượng Đế
Nhờ theo Chúa, con không hề trượt ngã.
6Lạy Thượng Đế,
Con cầu khẩn vì biết Ngài sẽ đáp
Xin nghiêng tai nghe tiếng con kêu van.
7Xin tỏ rõ tình yêu thương bền vững
Con nương tựa vào, Cứu Chúa của nạn nhân.
8Bảo vệ con như con ngươi mắt Chúa
Che kín con dưới bóng cánh quyền năng,
9Cho khỏi tay ác nhân đang tác hại
Khỏi tử thù rình rập vây quanh.
10Lòng chúng nó thật bất nhân quỷ quái
Miệng rêu rao lời khoác lác kiêu căng.
11Con đi đâu cũng gặp bọn hung hăng,
Mắt hiếu sát chỉ chực xem con té.
12Thật chẳng khác sư tử ưa cấu xé
Sư tử tơ nằm ẩn nấp rình mồi.
13Thượng Đế ôi! xin xuất hiện ra tay
Tuốt gươm thiêng để giải cứu bầy tôi.
14Lạy Thượng Đế
Xin đưa tay cứu con khỏi thế nhân
Họ chỉ ham lợi lộc cõi trần gian
Xin cho họ tràn đầy của cải,
Con cháu đông và mãi mãi giàu sang.
15Về phần con,
Con nức lòng được nhìn thấy mặt Ngài,
Lúc thức giấc
Con sung sướng chiêm ngưỡng Đấng Chân Thần