95

1Ta hãy đến hát mừng Chúa Hằng Hữu,
Lớn tiếng hoan hô Vâng Đá cứu độ,
2Cùng nhau bệ kiến Chúa với lời tôn kính,
Ca vang lên những thi ca mừng Thượng Đế,
3Chúa Hằng Hữu là Chân Thần vĩ đại,
Là Vua cao cả trên mọi chư thần.
4Các vực thẳm đều nằm trong tay Chúa,
Đỉnh núi cao cũng đều thuộc về Ngài.
5Ngài sáng tạo và thống trị các đại dương,
Lục địa mênh mông đều do Ngài làm ra cả.
6Ta hãy đến cúi đầu thờ phượng Chúa
Phủ phục trước Thượng Đế, Đấng đã dựng nên ta,
7Vì Chúa là Chân Thần độc nhất,
Còn chúng ta là công dân nước Chúa,
Là đàn chiên trong đồng cỏ Ngài quản trị.
Ngày nay, hãy lắng nghe tiếng Ngài!
8Đừng ai cứng lòng như tại Mê-ri-ba,
Hoặc như ngày Ma-sa nơi sa mạc,
9Khi tổ phụ ngươi khiêu khích Ta,
Dám thử thách Ta, dù đã thấy việc Ta làm.
10Suốt bốn mươi năm, Ta kinh tởm họ,
Vì họ xa lánh Ta từ tư tưởng đến tấm lòng,
Và cố tình gạt bỏ đường lối Ta.
11Nên Ta đã thề trong cơn phẫn nô:
Họ chẳng bao giờ vào nơi an nghi Ta.