19

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Bầu trời phản ánh vinh quang
Không gian phô diễn tài năng Chúa Trời.
2Ngày ngày vũ trụ không thôi
Truyền thông chân lý đời đời sáng trưng.
Đêm đêm vạn vật reo mừng
3Không lên tiếng nói, không dùng thanh âm
Không gian có vẻ nín câm
4Nhưng thông điệp vẫn vi thâm cho người
Loan xa đến cuối khung trời
Khiến cho vạn vật đồng thời lắng tai.
5Thái dương theo luật an bài
Vinh quang chói rực mặt mày tân lang,
Như chàng lực sĩ hân hoan
Trong ngày vận hội thi gan tranh tài;
6Từ phương đông bước lên ngai
Uy nghiêm lướt đến phương đoài xa xăm.
Muôn loài sưởi ấm quanh năm
Tắm trong ánh nắng, nứt mầm tươi xanh.
7Luật Trời cải hóa tâm linh
Khôn ngoan sáng suốt nhờ kinh luật Ngài
8,9Lòng vui nghe huấn thị hay
Luôn luôn kính sợ, học bài nghiêm minh
Lời chân thật: nẻo công bình
10Vàng ròng đâu quý bằng kinh điển này.
Mật ong không thể sánh tày
11Những lời răn giới giãi bày khôn ngoan
Ai tuân, lãnh thưởng Ngài ban.
12Người khôn nhìn nhận lỗi lầm thật nhanh
Xin tha những lỗi vô minh
13Giữ con khỏi tội 'cố tình làm sai.'
Không đam mê tái phạm hoài,
Tránh xa cạm bẫy thường gài quanh con
Cho con thoát khỏi lưới tròng
Hẳn nhiên được Chúa kể con hoàn toàn
14“Chúa Trời Hằng Hữu, Chân Thần!
Ra tay cứu chuộc con dân khắp trời
Chúa là Vầng Đá muôn đời
Giúp con chỉ nói những lời thẳng ngay,
Cho con tư tưởng đẹp hay
Hài lòng Chúa trọn những ngày trần gian.