71

1Thưa Chúa, con hoàn toàn nương cậy Chúa,
Xin đừng để con cúi đầu nhục nhã.
2Xin giải thoát con cách công minh,
Lắng tai nghe và cứu giúp con.
3Nguyện Chúa làm ngôi nhà kiên cố
Cho con có thể liên tục quay về.
Chúa đã ra lệnh cứu vứt con,
Vì Chúa là Vầng Đá và Thành lũy.
4Thưa Thượng Đế, xin giải thoát con
Khỏi bàn tay người hung ác,
5Chúa Hằng Hữu, là Nguồn Hy vọng
Là Niềm Tin của con từ tuổi ấu thơ.
6Con nương cậy Ngài từ giờ phút lọt lòng,
Chúa đỡ con ra khỏi lòng mẹ,
Con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
7Thành quả con, khiến nhiều người kinh ngạc,
Vì Chúa là Đấng bảo vệ con.
8Suốt ngày, miệng con ca ngợi,
Và hân hoan chức tụng Ngài.
9Chúa đừng bỏ con trong tuổi già,
Đừng lìa con khi tóc bạc răng long;
10Vì kẻ thù rỉ tai nói xấu,
Lập mưu hãm hại linh hồn con.
11Họ tuyên truyền: "Thượng Đế bỏ nó rồi!
Cứ săn bắt, không còn ai giải cứu!"
12Thưa Thượng Đế, xin đừng xa con,
Cứu giúp ngay trong giờ khủng hoảng.
13Kẻ thù con hổ thẹn, tiêu tan,
Người hãm hại cúi đầu, nhục nhã.
14Hy vọng con lại càng tươi sáng
Ca tụng Chúa ngày càng gia tăng.
15Hằng ngày thuật những điều công chính
Và vô số công ơn cứu chuộc.
16Con sẽ đi loan báo việc quyền năng,
Đức công chính tuyệt vời của Chúa
Là đề tài duy nhất con đem quảng bá.
17Thưa Thượng Đế, Chúa dạy con từ tuổi ấu thơ,
Đến nay con vẫn rao truyền công tác diệu kỳ.
18Chúa ơi,
Xin dừng bỏ con khi tóc bạc răng long,
Xin ở với con đến lúc hoàn thành công tác:
Dạy thế hệ mới biết năng lực Chúa
Tỏ uy quyền Ngài cho thế hệ ngày mai.
19Thưa Thượng Đế, chí công chí thánh
Đấng thực hiện bao công tác vĩ đại
Ai sánh được với Chúa Hằng Hữu?
20Chúa đã đưa chúng con qua nhiều gian khổ,
Cũng sẽ cho chúng con sống lại mai sau,
Cứu chúng con ra khỏi huyệt mộ thẳm sâu
21Chúa sẽ nâng con lên đài danh vọng,
An ủi vỗ về con sau nỗi đắng cay.
22Thưa Thượng Đế,
Con sẽ gảy huyền cầm ca ngợi Chúa,
Tụng ca đức thành tín của Ngài,
Kéo vĩ cầm tán dương Đấng Thánh
Của dân tộc Y-sơ-ra-ên.
23Linh hồn được cứu chuộc sẽ mở môi
Hoan hỉ hát xướng ca tụng Ngài.
24Suốt ngày, con thuật việc công minh
Chúa đã thực hiện cho con bao lần.
Bọn người mưu hại con cúi đầu, hổ thẹn.