23

Thơ Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu là Đấng dắt chăn
Nên tôi chẳng còn gì thiếu thốn
2Ngài cho an nghỉ giữa đồng xanh
Dẫn đưa đến bờ suối trong lành.
3Mỗi khi tôi mòn mỏi nao sờn,
Ngài sẵn sàng hồi phục tâm, thân
Dìu dắt tôi vào đường ngay thẳng
Cho Thánh Danh Ngài càng tỏ rạng.
4Dù vùng tử địa phải đi qua
Tai ương khủng khiếp tôi không lo
Bên cạnh tôi có Chúa hiện diện
Dùng gậy trượng an ủi, chở che.
5Đãi tôi Chúa dọn tiệc
Trước mặt kẻ nghịch thù,
Đầu tôi Ngài xức dầu
Ban tràn đầy ân phúc.
6Trọn đời tôi sẽ hưởng
Ân huệ và phúc lành,
Tôi sẽ sống mãi mãi
Trong nhà Chúa Vĩnh Hằng.