57

Thơ Đa-vít làm trong hang đá khi bị Sau-lơ tầm nã. Theo điệu "Đừng hủy diệt" - Soạn cho nhạc trưởng

1Thượng Đế ôi, xin Chúa xót thương
Vì linh hồn con tin cậy Chúa,
Dưới bóng Ngài con được náu nương,
Cho đến ngày tai qua nạn khỏi.
2Con kêu van Thượng Đế, Đấng Chí Cao,
Đấng thực hiện diệu kế, kỳ công.
3Chúa giải cứu con khỏi mọi tai ương,
Khiến bọn áp bức con đều hổ thẹn,
Thượng Đế tỏ lòng thành tín, yêu thương.
4Linh hồn con lạc vào hang sư tử,
Giữa những con người giống như thú dữ,
Nhe nanh vuốt như tên, như dáo,
Ngọn lưỡi sắc bén tựa gươm dao.
5Thưa Thượng Đế,
Vinh quang Chúa bao trùm trái đất,
Chúa được tôn cao vượt quá trời xanh.
6Họ chăng lưới rình rập vây bắt.
Con hoang mang cúi mặt âu sầu;
Mưu hại con, họ đào hầm hố,
Nhưng chính họ lại sa vào đó.
7Thưa Thượng Đế, lòng con kiên định,
Con cất giọng chúc tạ, hoan ca.
8Vùng dậy, hồn ta hỡi!
Đàn cầm ơi, trổi nhạc lên đi!
Để kêu gọi thái dương thức giấc.
9Thưa Thượng Đế,
Con sẽ cảm tạ Chúa giữa nhân dân,
Ca vang Danh Ngài giữa các nước.
10Vì lòng thương cao quá trời xanh,
Đức chân thật vượt trên mây biếc,
11Thưa Thượng Đế,
Nguyện vinh quang Chúa bao trùm trái đất,
Nguyện Chúa được tôn cao vượt quá trời xanh.