130

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Mơ̆ng anih hlung dơlăm tơnap tap yơh,
   kâo iâu kwưh kơ Ih, Ơ Yahweh ăh.
  2Ơ Khua Yang hơi, hơmư̆ bĕ hiăp kâo iâu.
   Rơkâo kơ Ih pơđi̱ng tơngia Ih hơmư̆ bĕ
   kơ tơlơi kâo kwưh iâu kơ tơlơi khăp pap.

  3Ơ Yahweh ăh, tơdah Ih čih pioh khul tơlơi soh,
   tui anŭn Ơ Khua Yang ăh, hlơi pô dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi Ih klă̱ kơđi lĕ?
  4Samơ̆ Ih yơh pap brơi kơ ƀing gơmơi,
   hơnŭn yơh ƀing gơmơi dưi hrăm huĭ pơpŭ kơ Ih.

  5Kâo dŏ tơguan kơ tơlơi Yahweh djru,
   jua bơngăt kâo dŏ tơguan yơh,
   laih anŭn amăng tơlơi ƀuăn Ñu yơh kâo pioh tơlơi čang rơmang kâo.
  6Jua bơngăt kâo dŏ tơguan kơ Khua Yang
   gir hloh kơ tơhan gak dŏ čang kiăng kơ truh mơguah yơh,
   sĭt hloh kơ tơhan gak dŏ čang kiăng kơ truh mơguah yơh.

  7Ơ ƀing Israel hơi, pioh bĕ tơlơi čang rơmang ih amăng Yahweh,
   yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ñu
   laih anŭn yuakơ tơlơi Ñu kiăng song mă ƀing gih jing hlo̱m ƀo̱m yơh.
  8Ñu pô yơh či song mă ƀing Israel
   jing mơ̆ng abih bang tơlơi soh gơñu yơh.