131

Nyob twjywm hauv Yawmsaub

Zaj nkauj hu nce mus. Yog Davi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv lub siab
   tsis tau muab hlob
  thiab kuv lub qhov muag
   tsis tau saib ua khav theeb ntsuav.
  Kuv tsis ntsig txog
   tej uas loj dhau kuv tus peevxwm
  thiab tsis ntsig txog tej yam loj thiab phimhwj
   uas kuv tsis to taub.
  2Kuv tswj kuv lub siab kom nyob twjywm,
   yam nkaus li tus menyuam uas tseg mis
   nyob twjywm hauv leej niam lub xubntiag.
  Kuv lub siab nyob twjywm yam nkaus li
   tus menyuam tseg mis lawm.
  3Yixayee 'e, cia li vam ntsoov Yawmsaub
   txij nimno mus ib txhis.